Մարդու ընդունած դիրքից և ժեստերից կարելի է կռահել նրա մտքերն ու զգացողությունները, որոնք էականորեն օգնում են ընտրել համապատասխան կամ արդյունավետ վարք ընկերական կամ գործնական հանդիպումների կամ կարևոր որոշումներ ընդունելու ժամանակ․․․