Քաղաքացիական ընդվզումից՝ քաղաքացիական գիտակցություն