Առաջիկա ծրագրեր


Մենթորություն

Մենթորությունը հայտնի է դեռ հին ժամանակներից։ Այսպես, Արիստոտելն, օրինակ, Ալեքսանդ Մակեդոնացու ուսուցիչն (մենթորն) էր։ Ժամանակակից ընկալմամբ մենթորություն իրականացնողը՝ մենթորը, իր ոլորտում առավել փորձառու մասնագետն է, […]

Մոդելավորում

Յուրաքանչյուր սոցիումի կարևորագույն բաղադրիչներից է մոդելավորումը (անգլ․՝ role model): Հոգեբանությունն այդ երևույթը բացատրում է որպես անհատ(ներ)ի որոշակի վարքագծի ընդօրինակում այլ անհատ(ներ)ի կողմից։ Այսպես օրինակ, երեխաները […]