Թալին Բաբիկյանը ներկայացնում է կլինիկական պրակտիկայում մանկական նեյրոհոգեբանության մասին հետազոտությունը: